ЛОГІН

ПАРОЛЬ

ОСТАННІ НОВИНИ
КАЛЕНДАР ПОДІЙ

10 Січня 2012

ОПИТУВАННЯ

П Р О Т О К О Л      

Генеральної Асамблеї

Всеукраїнської Асоціації магістрів державного управління.

м. Київ  

21 грудня   2007 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

1. Про роботу   Всеукраїнської Асоціації магістрів державного управління в підзвітний період;             

2. Про затвердження нової редакції Статуту Всеукраїнської Асоціації магістрів державного         управління ;

3. Про обрання Президента Всеукраїнської Асоціації магістрів державного управління;

4. Про обрання нового складу Великої Ради Всеукраїнської Асоціації магістрів державного управління ;

  Присутні:   Члени Всеукраїнської Асоціації магістрів державного управління:  
Баранцева Каріна, Бичек Володимир, Бідяк Марія, Білько Тетяна, Бобро Андрій, Буденко Вячеслав, Буцька Лідія, Ганущак Юрій, Гарбуз Володимир, Гордієнко Людмила , Гриненко Анатолій,  Дармограй Наталія, Дячишин Микола, Єршова Олена, Іваницька Ольга, Капшук Андрій, Князев Леонід, Кропельницький Олександр, Кузнецова Віра, Максюта Анатолій, Куйбіда Василь, Кулик Олександр, Мартинюк Володимир, Метрусь Анатолій, Мошкола Людмила, Парасюк Ігор, Пилипенко Сергій, Пирогова Ірина, Плугатор Роман, Почтарьов Андрій, Резолюта Віктор, Різаєв Едуард, Руденко Антоніна, Сенчук Богдан, Тишкевич Оксана, Фишко Євген, Черкас Олександр, Шкорута Любомир, Шкумбатюк Каріна

  Запрошені: Чемерис А.О.   – віце-президент Національної   Академії державного управління при Президентові України;

Коловіцькова О.В. - радник Президента Національної   Академії державного управління при Президентові України;

Шеремета Ссвятослав - Голова Львівського Братства магістрів Академії державного управління;

Головуючий - Куйбіда В.С., Президент Всеукраїнської Асоціації магістрів державного управління .

Секретар -         Дармограй Н.М.- магістр державного управління

Василь Куйбіда   -       Шановні колеги! Дозвольте мені оголосити сьогоднішній порядок денний засідання Генеральної Асамблеї Всеукраїнської Асоціації магістрів державного управління.

Які будуть зауваження та пропозиції щодо порядку денного?

Зауважень та пропозицій немає , тоді хто за те, щоб   затвердити   даний порядок денний.

Голосували

За                      40

Проти                0

Утрималось     0

Переходимо до обговорення питань порядку денного.          

З першого питання порядку денного.   

Виступили:      Василь Куйбіда   -    Проінформував   делегатів з’їзду про роботу Всеукраїнської Асоціації магістрів державного управління в підзвітний період. Було зазначено , що основними напрямками роботи   Всеукраїнської Асоціації магістрів державного управління є:  

1. Наукова та освітня діяльність, підвищення кваліфікації членів Асоціації;

2. Питання державної служби та   кар’єрного росту членів Асоціації;

3. Роботи Асоціації та   її взаємодія   з   регіональними осередками;

4. Взаємодія зі ЗМІ, створення Веб-сайту Асоціації, відродження   журналу   «Командор»;  

Наталія   Дармограй – Які будуть запитання до виступаючого. Якщо запитань немає, пропоную схвалити наданий звіт і вважати його таким, який   відповідає статутним цілям   Всеукраїнської Асоціації магістрів державного управління.    

Вирішили : Схвалити наданий звіт і вважати його таким, який   відповідає статутним цілям   Всеукраїнської Асоціації магістрів державного управління.  

Голосували

За                      40

Проти                0

Утрималось     0  

З другого питання порядку денного.   

Василь Куйбіда - Шановні колеги, дозвольте мені перейти до наступного питання порядку денного, а саме до внесення змін та доповнень в Статут нашої організації. Вашій увазі пропонується нова редакція статуту Всеукраїнської Асоціації магістрів державного управління над якою працювала ініціативна група фахівців.

Які будуть доповнення до даної редакції статуту?

Андрій Бобро

До п.1 порядку денного.  

Нова редакція Статуту:

6.9. закінчити   словами ...” що не належать до виключної компетенції З’їзду.”  

Додати наступний пункт

6.10. Віце-президент Асоціації: а) обирається на засіданні Ради Асоціації за поданням Президента Асоціації; б) виконує обов’язки Президента Асоціації у разі та на час його тимчасової відсутності. У разі дострокового припинення повноважень Президентом Асоціації виконує його обов’язки на період до скликання   З’їзду Асоціації. в) координує основні напрями роботи Асоціації та взаємодію з її місцевими осередками; г) виконує й інші функції за дорученням Президента Асоціації і Ради Асоціації.   Відповідно інші пункти перейменувати.   До чинного пункту

6.11 нової редакції Статуту: „ Рада Асоціації (головою якої є Президент) складається із 7 членів, що обираються З’їздом” слова „7 членів” замінити на „членів Ради у кількості до 10 осіб” Пропоную розмір членських внесків – 1 2 0 грн. на рік. Вступний внесок – 50 грн.

Внесення шляхом перерахування банківським переказом на рахунок Асоціації.

Пропоную на період до розроблення та затвердження символіки Асоціації використовувати бланк з найменуванням та реквізитами Асоціації українською (ліворуч) та англійською (праворуч) мовами.  

Микола Дячишин

До п.2.2 : Підпункт «сприяння підвищення престижу й авторитету державних службовців» перенести на другу позицію;

Підпункт «надання матеріальної допомоги своїм членам…» вилучити.  

До п.4.4 : Додати підпункт «отримувати від асоціації юридичну та іншу допомогу у прийняття незаконних дій до них державними або приватними структурами».   «активно пропагувати програмні положення асоціації, допомагати членам асоціації при вирішенні ними різних питань».  

До п.5.1 : Виключити « з надання їм статусу юридичних осіб».

Пункт 5.2 виключити повністю.  

До п.5 додати такі підпункти :   «місцеві осередки очолює голова, який обирається загальними зборами членів місцевого осередку шляхом відкритого голосування простою більшістю присутніх на зборах»; «приймають рішення з пропозицією для Президента А соціації про прийняття та виключення з членів асоціації та інших питань в межах статутних повноважень»; «обирають представників на з’їзд асоціації, відповідно до квоти представництва».   Підпункт

6.6 викласти в такій редакції « місцеві осередки можуть вносити пропозиції щодо порядку денного   зїзду.  

Анатолій Чемерис – Висловив думку про важливість існування Асоціації та необхідність її реформування, щодо викликів часу.

Запропонував - Ввести в штатний розклад НАДУ посаду виконавчого директора Асоціації для координації її роботи. З виділенням окремого приміщення та посадового окладу. Ним було запропоновано направити   роботу Асоціації по таким напрямкам:

- робота Асоціації з тими хто бажає вступати в НАДУ;

- робота з тими хто вже навчається;

- робота з випускниками, магістрами Державного управління;  

Сергій Шеремета – (Голова Львівського Братства магістрів Академії державного управління) Поділився досвідом створення та функціонування Асоціації Братства магістрів Академії державного управління у м. Львові.

Датою створення Братства магістрів академії державного управління БРАМА вважається 14 жовтня 2003 року, коли відбулись установчі збори в Брюховичах в гуртожитку ЛІДУ НАДУ при Президентові України. 29 квітня 2004 року організація отримала офіційну реєстрацію в управлінні юстиції Л ьвівської області. З самого початку організація розгортає активну роботу для популяризації своїх ідей та виконання статутних завдань. Бажаючі вступити до Асоціації проходять випробувальний термін та платять членські внески. Дана структура роботи Асоціації дійсно об єднує випускників та сприяє кар єрному росту. Розповів про роботу Веб-сайт у Братства магістрів А кадемії державного управління , який перебуває у стадії наповнення та працює у тестовому режимі. На даний момент організація активно працює над розбудовою організаційної структури, реалізації як традиційних проектів, так і започаткуванням нових. Серед амбітних планів 2008 року – проведення Львівського політичного Форуму «Майбутнє Європи» за участю молодих українських та іноземних молодих політиків та започаткування постійного діючої тристоронньої німецько-польсько-української «Академії транскордонного співробітництва». Окрім цього будуть продовжені проекти пов’язані з організацією семінарів та тренінгів для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, слухачів та випускників Академії державного управління.    

Андрій Бобро – для дотримання усіх юридичних норм нам потрібно надрукувати оголошення в ЗМІ про перереєстрацію усіх членів Асоціації. А також наголосив на фіксованому членстві в Асоціації. З обов язковою подачею заяви про вступ.

Володимир Гарбуз - спрямувати роботу Асоціації в прагматичному напрямку, наприклад , участь Асоціації у популяризації програми «Україна-НАТО», тому що, в даному випадку, важливу роль можуть відіграти регіональні філії.

Тетяна Білько –   запропонувала як один з аспектів роботи асоціації, створення шкіл лідерства для жінок «Жінки до влади».

Олександр Кулик – підтримав внесення змін до Статуту Асоціації, запропонував перелік певних дій для подальшої роботи:

-   створити сайт Асоціації;

-   за допомогою сайту та відродженого журналу «Командор»популяризувати образ державногослужбовця;

-      залучати молодь до роботи в Асоціації;

-     створити базу даних випускників ІДУС, НАДУ та філій;

-     встановити членські внески в розмірі 120 грн. на рік;

Володимир Бичек - Бере на себе зобов язання вести роботу по історії Українського козацтва та Голодомору в Україні.

Пропонує виписати у Статуті механізм внесення членських внесків.  

Василь Куйбіда – зробив узагальнення   виступів делегатів , в яких підтримав висловлені пропозиції.

Запропонував   взяти за основу запропонований проект статуту Всеукраїнської Асоціації магістрів державного управління. Доручити новообраній Раді Всеукраїнської Асоціації магістрів державного управління доопрацювати його та зареєструвати в Міністерстві юстиції України.  

Вирішили:   Взяти за основу запропонований проект статуту Всеукраїнської Асоціації магістрів державного управління. Доручити новообраній Раді Всеукраїнської Асоціації магістрів державного управління доопрацювати його та зареєструвати в Міністерстві юстиції України.

Ввести фіксоване членство   в Асоціації зі сплатою членських внесків, та провести перереєстрацію членів Асоціації.    

Голосували

За                      40

Проти                0

Утрималось     0      

З третього питання порядку денного

Василь Куйбіда - Шановні колеги дозвольте мені перейти до наступного питання порядку денного, а саме обрання   Президента Всеукраїнської Асоціації магістрів державного управління.

Які будуть пропозиції?

Андрій Бобро – Пропоную на посаду Президента Всеукраїнської Асоціації магістрів державного управління   - Василя Куйбіду.

Олександр Кулик -   Підтримую дану кандидатуру.  

Василь Куйбіда   - Шановні колеги чи є   ще кандидатури?

Немає.

Прошу лічильній комісії підготуватись до підрахунку голосів.

Ставлю на голосування кандидатуру - Куйбіди Василя Степановича на посаду Президента Всеукраїнської Асоціації магістрів державного управління.  

Голосували

За                      40

Проти                0

Утрималось     0    

Президентом   Всеукраїнської Асоціації магістрів державного управління обрано Куйбіду Василя Степановича.      

З четвертого питання порядку денного    

Василь Куйбіда - Шановні колеги дозвольте мені перейти до наступного питання порядку денного, а саме до виборі членів Ради Всеукраїнської Асоціації магістрів державного управління. У відповідності зі Статутом , представницьким та керівним органом Асоціації у період між 3’їздами
є Рада Асоціації ( головою якої є Президент ).
Які будуть пропозиції щодо кандидатур?  

Микола Дячишин - Пропоную такі кандидатури в склад   Ради Всеукраїнської Асоціації магістрів державного управління ·                  Пащенко Ірина ;

·                  Куйбіда Василь;

·                  Шкумбатюк Каріна;

·                  Плугатор Роман;

·                  Фишко Євген;

·                  Шеремета Святослав;

·                  Бобро Андрій;

·                  Дячишин Микола;

·                  Кулик Олександр;    

Василь Куйбіда – Чи є інші пропозиції?

Немає.

Чи є запитання до кандидатів?

Немає.

Хто за те, щоб затвердити запропонований склад Ради Всеукраїнської Асоціації магістрів державного управління прошу голосувати.

Голосували

За                      40

Проти                0

Утрималось     0

Шановні колеги, всі питання порядку денного вичерпано. Засідання Генеральної Асамблеї Всеукраїнської Асоціації магістрів державного управління, оголошую закритим.                      

Президент Всеукраїнської Асоціації   магістрів державного управління                            

В.Куйбіда                                                                                                                          Секретар                                                                                                   Н. Дармограй  

Сайт магістрів державного управління, членів ВАМДУ, випускників ІДУС при Кабінеті Міністрів України та УАДУ, НАДУ при Президентові України, інших вищих навчальних закладів IV рівня акредитації
Проект сайту: магістра державного управління Олександра Кропельницького, за підтримки студії "АРТпроект" та А&K Design, Київ.
--> -->