ЛОГІН

ПАРОЛЬ

ОСТАННІ НОВИНИ
КАЛЕНДАР ПОДІЙ

10 Січня 2012

ОПИТУВАННЯ

 

Всеукраїнська Асоціація магістрів державного управління, в разі  потреби, може створювати свої осередки в регіонах України.          

Місцеві осередки створюються за ініціативою не менше 3-х магістрів державного управління, членів Асоціації, які представляють регіон і зацікавлені в  роботі осередку ВАМДУ .            

Після проведення зборів ініціативної групи членів ВАМДУ, які  представляють регіон і ініціюють створення осередку, Рада Асоціації,  кваліфікованою більшістю свого кількісного складу, на основі протоколу зборів ініціативної групи , приймає рішення про   реєстрацію регіонального осередку .

Місцеві   осередки Асоціації ведуть облік своїх членів, забезпечують внесення членських внесків, формують свої керівні органи.

Місцеві осередки беруть участь у реалізації спільних проектів Асоціації, розробляють та вносять на розгляд З’їзду Асоціації, а у період між його проведеннями - Ради Асоціації, пропозиції щодо статутної діяльності Асоціації.

Сайт магістрів державного управління, членів ВАМДУ, випускників ІДУС при Кабінеті Міністрів України та УАДУ, НАДУ при Президентові України, інших вищих навчальних закладів IV рівня акредитації
Проект сайту: магістра державного управління Олександра Кропельницького, за підтримки студії "АРТпроект" та А&K Design, Київ.
--> требования critical mass (2011) -->