ЛОГІН

ПАРОЛЬ

ОСТАННІ НОВИНИ
КАЛЕНДАР ПОДІЙ

10 Січня 2012

ОПИТУВАННЯ

Крайова Школа Публічної Адміністрації

  Загальна інформація про заклад.  

Крайова Школа Публічної Адміністрації була створена, а правильніше набула статусу державної структури постановою Сейму від 14 червня 1991 року. Прем’єр-міністр здійснює нагляд щодо відповідності діяльності школи її статутним документам. Місія Крайової Школи Публічної Адміністрації полягає у навчанні і підготовці до державної (публічної) служби урядовців (службовців) цивільної служби, а також вищих керівних кадрів Польщі, котрі не належать до будь-якої політичної партії, компетентних і відповідальних за повірені їм справи. Очолює школу директор. Рада Крайової школи є дорадчим органом школи. До компетенції Ради входить:

  • Визначення організації та характеру діяльності Школи;
  • Вираження точки бачення з питань:

-          видів діяльності Школи; -          загальних правил прийому слухачів; -          дидактичного процесу; -          функціонування та результатів діяльності Школи; -          працевлаштування випускників.    

Співпраця з органами влади та партнерськими організаціями.

  В листопаді 2005 року Крайова Школа Публічної Адміністрації підписала Угоду з урядовою Адміністрацією Швеції котра стосувалась організації програми обміну держслужбовців.              Крайова Школа активно співпрацює із французькою ENA . З осені 1998 року разом з ENA Школа провадить “Студії європейських справ” (від червня 2005 року “Студії європейської інтеграції”). Це є цикл занять (близько 180 годин) з французькими та польськими експертами для близько 100 осіб вибраних з різних державних органів, що працюють в сфері європейських справ. Випускники отримують диплом Крайової Школи Публічної Адміністрації ( KSAP ) та Національна Школа Адміністрації ( ENA ). Учасники Студій, котрі завершили навчання з високим балом, Уряд Франції організовує стажування у французьких державних установах.             Також Крайова Школа є учасником Мережі навчальних закладів та інститутів державного управління ЦСЄ ( NISPACee ); Міжнародної Асоціації шкіл та інститутів Адміністрації ( IASIA ) та співпрацює з відповідними школами публічної адміністрації в таких країн: Італія, Німеччина, Португалія, Іспанія, Голландія, Велика Британія.

    Програми підвищення кваліфікації державних службовців та їх змістовне наповнення.  

Про підвищення кваліфікації.   Понад 10 років Крайова Школа напрацьовує досвід у сфері підвищення кваліфікації державних службовців. Кожних 6 місяців Школа розробляє програму курсу підвищення кваліфікації, котра ґрунтується на актуальних потребах адміністрації (державної служби), а також на стратегічних завданнях Уряду.

У програмі, котра спрямовується на вищі та середні кадри державної служби, виділяють 7 проблемних питань:

·         Європейський Союз,

·         управління,

·         адміністрація,

·         фінанси,

·         комунікація,

·         іноземні мови,

·         інформатика.  

У новій програмі (на лютий-червень 2010 року) пропонується 5 нових дисциплін:

·         Управління ризиком,

·         Охорона даних особи, у зв язку із працевлаштуванням,

·         Аудит структурних фондів,

·         Фінансовий аудит – оцінка вірогідності фінансового висновку,

·         MS Excel – інтенсивний курс для авансованих.   Методика та оцінка.   В галузі програм підвищення кваліфікації Крайова Школа співпрацює з закордонними інституціями, що стало результатом адаптації найкращих зразків партнерів Школи до потреб Польської держави. Міжнародні контакти уможливили створення колективів польських тренерів.

Серед уроків, котрі організовує Школа, великої популярності набули заняття, що проводяться інтерактивними методами, зокрема:

·         стратегічне управління в публічній адміністрації,

·         створення іміджу Уряду (автопрезентація),

·         керівництво колективною роботою.  

Підвищення кваліфікації в Школі часто піддається оцінці, котра відображає думку і бачення самих учасників. В багатьох випадках програми навчання і набуття досвіду в Крайовій Школі зустрічались з великим інтересом з боку іноземних держав одного регіону. Одним з прикладів презентації польського досвіду, пов’язаного з реформуванням   публічної адміністрації та управління персоналом – був семінар, організований Крайовою Школою для колективу по реформі адміністрації, котрий складався з українських високо посадовців. Такого типу контакти, Школа має намір розвивати.   “Студії європейської інтеграції”.   На студії можуть зголошуватись працівники міністерств та центральних органів виконавчої влади, що мають диплом магістра та перспективу професійного росту. Першість мають державні службовці, котрі працюють у сфері європейських справ. Зарахування приймається під проведення співбесіди.

Кількість місць є обмеженою.     

    Вимоги до викладацького складу та слухачів.

Крайова Школа Публічної Адміністрації не має сталих штатних працівників. Різноманітна програма реалізується через залучених періодично – приблизно 200 чоловік на рік – спеціалістів в даній галузі, котрі поєднали академічний досвід із працевлаштуванням у публічній адміністрації. В більшості випадків вони співпрацюють із Крайовою школою систематично, через закладені основи напрацьованої викладацької моделі. Школа також використовує напрацьований досвід власних працівників.       

       Подавати документи на навчання у Школу можуть особи:

  • віком до 32 років;
  • мають диплом про Вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”;
  • знають добре одну з трьох мов: англійська, французька або німецька;
·         виконують умови службових обов зків у адміністрації , а також положення про цивільну службу та працівників державних установ, особливо польських громадян, котрі користуються в повні громадянськими правами, не відбували покарання за умисний злочин, а стан здоров ’я дозволяє на пр ац евлаштування у органи державної влади.  
Сайт магістрів державного управління, членів ВАМДУ, випускників ІДУС при Кабінеті Міністрів України та УАДУ, НАДУ при Президентові України, інших вищих навчальних закладів IV рівня акредитації
Проект сайту: магістра державного управління Олександра Кропельницького, за підтримки студії "АРТпроект" та А&K Design, Київ.
--> -->