ЛОГІН

ПАРОЛЬ

ОСТАННІ НОВИНИ
КАЛЕНДАР ПОДІЙ

10 Січня 2012

ОПИТУВАННЯ

В Україні адмінреформа може обмежити глибину кадрових "чисток", - Т.Мотренко.

РБК-Украина, 03.04.2010, Київ, 15:21

Начальник Головдержслужби України Тимофій Мотренко вважає, що адміністративна реформа може оптимізувати діяльність українського держапарату і обмежити глибину кадрових чисток, що відбуваються при зміні уряду, повідомляє "Дзеркало тижня".
"На сьогодні немає нічого такого ні в держслужбі, ні в силових структурах, що здатне обмежити силу політичного впливу на кадрове питання. Плюс людський фактор. Лише адміністративна реформа може завести державну машину і обмежити глибину кадрових чисток", - констатував Т.Мотренко.
При цьому чиновник підкреслив, що нормативна база для проведення повномасштабної адміністративної реформи на сьогодні практично готова.
"По суті, у нас готова вся нормативна база для адміністративної реформи. Окрім пропозицій з оптимізації вертикалі виконавчої влади (кількості і функцій міністерств і відомств), закону про держслужбу, документів в частині врегулювання конфлікту інтересів на держслужбі і запобігання корупції, впровадження електронного управління, у нас є проект нормативного акту про адміністрування передачі владних повноважень. Складовою частиною цього закону повинен стати і кадрове питання", - заявив Т.Мотренко.

Інформаційна база - вакансії   

Інформаційна база - резюме     

Аналітичні та статистичні дані   -

Нормативні документи:

  Головдержслужба ;

Збірка нормативних документів .  

 

Аналітична записка щодо працевлаштування магістрів державного управління випускників Національної академії   державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів державного управління  .

  Починаючи з 1993 року Інститут державного управління і місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України, Українську, а пізніше Національну академію державного управління при Президентові України закінчили та отримали дипломи магістрів державного управління
12033 особи.
Станом на 1 вересня 2008 року на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування працюють 8249 (68,6 %) осіб (Таблиця 1).
                                                                                                        Таблиця 1

Рік

Всього випущено магістрів

Працюють на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування

Відсоток працюючих на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування

1993

97

51

52,6

1994

113

52

46,0

1995

151

75

49,7

1996

147

100

68,0

1997

232

223

96,1

1998

420

218

51,9

1999

414

303

73,2

2000

248

194

78,2

2001

766

569

74,3

2002

1057

732

69,3

2003

1249

894

71,6

2004

1286

953

74,1

2005

1312

780

59,5

2006

1413

954

67,5

2007

1548

1009

65,2

2008

1580

1142

72,3

Всього

12033

8249

68,6

  Серед них: 38 Народних депутатів України, у тому числі 18 Народних депутатів України VI скликання (Бурлаков Павло Миколайович, Герасимчук Володимир Володимирович, Гордієнко Сергій Володимирович, Григорович Лілія Степанівна, Гримчак Юрій Миколайович, Ілляшов Григорій Олексійович, Камчатний Валерій Григорович, Кравчук Василь Петрович, Литвин Юрій Олексійович, Маліч Олег Володимирович, Мірошниченко Юрій Романович, Павленко Сергій Григорович, Присяжнюк Микола Володимирович, Святаш Дмитро Володимирович, Стойко Іван Миколайович, Суслов Євгеній Іванович, Терещук Сергій Миколайович, Ярощук Володимир Іванович). Керівні посади обіймає 371 випускник, зокрема: - міністр регіонального розвитку та будівництва України (Куйбіда Василь Степанович), міністр з питань житлово-комунального господарства України (Кучеренко Олексій Юрійович), заступник міністра з питань житлово-комунального господарства України (Мазурчак Олександр Володимирович), міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту (Павленко Юрій Олексійович), заступник міністра палива та енергетики України (Павлуша Сергій Миколайович), заступник міністра оборони України (Дєєва Надія Миколаївна); - десять працюють на посадах директорів департаментів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комiтету телебачення і радiомовлення України, Державного комiтету статистики України, Державного комітету України з Державного матеріального резерву, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики; - 20 – голів Територіальних представництв Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної податкової адміністрації України, Фонду соціального захисту інвалідів, Антимонопольного комітету України, Верховного Суду України, 37 заступників голів територіальних представництв; 48 – займають керівні посади в Автономній Республіці Крим. Серед них: п’ять голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим (Гриценко Анатолій Павлович), Комітету з інформації Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Республіканського Комітету Автономної Республіки Крим по лісовому і мисливському господарству, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим по водогосподарському будівництву та зрошуваному землеробству, Комітету по охороні навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, три заступники голів Комітету по фізичній культурі та спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Республіканський Комітет з охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Республіканського комітету по інформації Автономної Республіки Крим, один – Міністр Ради міністрів Автономної Республіки Крим (Рогозенко Анатолій Володимирович), п’ять міністрів міністерств Автономної Республіки Крим, 20 заступників міністрів в Автономній Республіці Крим. У місцевих органах державної влади та органах місцевого самоврядування: голова Івано-Франківської облдержадміністрації (Палійчук Микола Васильович), 18 – заступників голів облдержадміністрацій, 45 – голів райдержадміністрацій, 64 – заступники голів райдержадміністрацій, два голови облрад, два заступника голів облрад, 2 міських голови, 23 заступники, 56 голів районних рад, 31 – заступник голів районних рад, 51 – сільський та селищний голови, два – заступники сільських та селищних голів. У докторантурі та аспірантурі Національної академії та її регіональних інститутів державного управління навчається   відповідно 26 та 192 особи, що мають ступінь магістра державного управління. У 2008 році Національну академію та її регіональні інститути державного управління закінчили та отримали диплом магістра державного управління
1580 осіб, серед яких на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування перебуває 1177 осіб (74,5 %).
Розподілу та працевлаштуванню підлягали 332 випускника 2008 року денної форми навчання, які навчалися за державним замовленням. З них 310 випускників (93,4%) працюють в органах державної влади, органах місцевого самоврядування

(Таблиця 2).

 Таблиця 2  

У тому числі:

Органи влади

Всього випускників

Національна академія
(м.Київ)

Дніпропетров-ський регіональний інститут

Львівський регіональний інститут

Одеський регіональний інститут

Харківський регіональний інститут

кіль-
кість

%

кіль-
кість

%

кіль-
кість

%

кіль-
кість

%

кіль-
кість

%

кіль-
кість

%

1

Секретаріат Президента України

5

1,5

3

2,3

2

4,2

0,0

0,0

0,0

2

Верховна Рада України та її апарат

10

3,0

9

6,8

0,0

1

2,9

0,0

0,0

3

Секретаріат Кабінету Міністрів України

1

0,3

1

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Міністерства

45

13,6

42

31,6

1

2,1

0,0

0,0

2

2,4

5

Державні комітети

6

1,8

5

3,8

0,0

0,0

0,0

1

1,2

6

Інші центральні органи виконавчої влади

12

3,6

10

7,5

2

4,2

0,0

0,0

0,0

7

Інші установи, які мають державну службу

20

6,0

13

9,8

5

10,4

0,0

1

3,1

1

1,2

8

Територіальні підрозділи центральних органів влади

26

7,8

2

1,5

4

8,3

5

14,3

2

6,3

13

15,5

9

Центральні органи влади Aвтономної Республіки Крим

5

1,5

4

3,0

0,0

0,0

1

3,1

0,0

10

Обласні, Київська, Севастопольська міські держадміністрації

73

22,0

23

17,3

15

31,3

11

31,4

13

40,6

11

13,1

11

Райдержадміністрації

69

20,8

8

6,0

11

22,9

8

22,9

9

28,1

33

39,3

12

Облради та їх виконавчі органи

6

1,8

0,0

0,0

6

17,1

0,0

0,0

13

Міськради та їх виконавчі органи

26

7,8

3

2,3

2

4,2

3

8,6

5

15,6

13

15,5

14

Райради та їх виконавчі органи

6

1,8

0,0

0,0

0,0

1

3,1

5

6,0

15

Селищні, сільські ради та їх виконавчі органи

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

310

93,4

123

92,5

42

87,5

34

97,1

32

100,0

79

94,0

16

Непрацюють на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування

22

10

6

1

5

Всього

332

133

48

35

32

84

  Проблемні питання щодо працевлаштування:

1)                 відмова випускникам у працевлаштуванні органами державної влади, органами місцевого самоврядування, з якими було укладено Договір-направлення, мотивуючи відсутністю вакантних посад (Ващенко Олександр Анатолійович – відмова Вищого адміністративного суду України, Рижанков Валерій Євгенович – Золочiвська райдержадмiнiстрацiя Харківської області, Кизим Дмитро Валерійович – Великобурлуцька райдержадмiнiстрацiя Харківської області, Лобойко Ольга Іванівна – Головне управління охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації);

2)                 особиста відмова випускників щодо працевлаштування (Барич-Тіновська Лариса Петрівна – Управління культури та туризму Херсонської облдержадміністрації; Козир Роман Анатолійович – Харківська райдержадмiнiстрацiя Харківської області);

3)                 надання випускникам органами державної влади, органами місцевого самоврядування нижчих посад ніж ті, які вони займали під час вступу до Національної академії (Король Лілія Миколаївна – Міністерство регіонального розвитку та будівництва України);

4)                 зміна випускником місця проживання (Гудзь Олеся Віталіївна – уклала Договір-направлення з Ружинською райдержадміністрацією, переїхала до м.Києва).

Національною академією постійно ведеться робота щодо сприяння працевлаштуванню випускників та аналізу їх подальшого перебування на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування. Для цього здійснюються наступні заходи: 1)                 щороку надсилаються запити до органів, установ, організацій, які уклали договори-направлення із слухачами Національної академії, стосовно підтвердження працевлаштування випускників; 2)                 у січні проводяться зустрічі із випускниками та кадровими службами центральних органів влади з питань працевлаштування випускників; 3)                 надсилаються запити до центральних органів влади щодо вакантних посад для сприяння працевлаштуванню випускників на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування; 4)                 з метою здійснення контролю за працевлаштуванням випускників надсилаються листи до органів державної влади, органів місцевого самоврядування із запитом інформації стосовно закінчення їх працівниками Національної академії. У разі виникнення проблемних питань щодо працевлаштування випускників, з метою отримання допомоги для їх вирішення Національна академія звертається до Головного управління державної служби України, як органа, що забезпечує проведення єдиної державної політики у сфері державної служби та функціональне управління державною службою. У 2009 році планується випуск 1754 магістрів державного управління. З них працевлаштуванню в органах державної влади, органах місцевого самоврядування підлягають 357 слухачів денної форми навчання. Таким чином, враховуючи що щорічне працевлаштування випускників в органах державної влади, органах місцевого самоврядування не є 100-відсотковим, у вирішенні цих питань щодо працевлаштування випускників може сприяти Всеукраїнська Асоціація магістрів державного управління шляхом налагодження зв’язків з випускниками НАДУ при Президентові України та її регіональних інститутів, які займають керівні посади, з керівниками кадрових служб органів державної влади, органів місцевого самоврядування.                         

Сайт магістрів державного управління, членів ВАМДУ, випускників ІДУС при Кабінеті Міністрів України та УАДУ, НАДУ при Президентові України, інших вищих навчальних закладів IV рівня акредитації
Проект сайту: магістра державного управління Олександра Кропельницького, за підтримки студії "АРТпроект" та А&K Design, Київ.
--> -->