ЛОГІН

ПАРОЛЬ

ОСТАННІ НОВИНИ
КАЛЕНДАР ПОДІЙ

10 Січня 2012

ОПИТУВАННЯ

  Журнал «КОМАНДОР» Вісник державного службовця України засновано   у 1995 році.

Засновником корпоративного, друкованого видання магістрів державного управління, випускників Інституту державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів україни, Української, а сьогодні   Національно академії державного управління при Президентові україни, виступила Асоціація випускників ІДУС при Кабінеті Міністрів України та УАДУ при Президентові України.

Видання журналу відбувалось за сприяння і фінансової   підтримки Фонду Ганса Зайделя, Інституту державного управління Канади, Фондів «Відродження» та «Євразія». Частина тиражів журналу поширювались в Адміністрації Президента України, Верховній Раді України, а також надсилались в органи місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, інформаційні агентства. Журнал зареєстровано Міністерством Інформації України. Свідоцтво про реєстрацію № 2288 від 13.12.96 року.

Сьогодні Журнал «КОМАНДОР» Вісник державного службовця України має статус наукового видання і включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук .

Шановні магістри державного управління!

Свої матеріали для розміщення в чергових номерах журналу "КОМАНДОР", просимо направляти на електронну адресу виконавчої дирекції ( vamdu@ukr.net )

Дякуємо за співпрацю.

 « №1, 2010 року »  - «№2, 2010 року» - «№3, 2010 року» - «№4, 2010 року»   - «№5, 2010 року»  

- «№6, 2010 року»  - «№7, 2010 року»  - «№8, 2010 року»   - «№9, 2010 року»   - «№10, 2010 року»   - «№11, 2010 року»  

« »  

 

Сайт магістрів державного управління, членів ВАМДУ, випускників ІДУС при Кабінеті Міністрів України та УАДУ, НАДУ при Президентові України, інших вищих навчальних закладів IV рівня акредитації
Проект сайту: магістра державного управління Олександра Кропельницького, за підтримки студії "АРТпроект" та А&K Design, Київ.
--> -->