ЛОГІН

ПАРОЛЬ

ОСТАННІ НОВИНИ
КАЛЕНДАР ПОДІЙ

10 Січня 2012

ОПИТУВАННЯ

Програма « Схід-Схід: партнерство без кордонів » оголошує

конкурс « Міжнародний досвід впливу громадянського суспільства на демократичний розвиток »

  Мета конкурсу:

 • посилення можливості громадянського суспільства впливати на вирішення суспільно значущих питань та на впровадження реформ через обмін міжнародним досвідом, практиками та ідеями щодо такого впливу у різних країнах;
 • сприяння демократичним перетворенням на місцевому рівні в Україні та країнах Центрально-Східної Європи і Середньої Азії через розвиток співпраці організацій громадянського суспільства.

У межах конкурсу підтримуватимуться проекти, спрямовані на обмін кращими міжнародними практиками громадського моніторингу, аналітики та експертизи, адвокації та лобіювання, налагодження діалогу громадськості і влади тощо для сприяння реформам та ефективного вирішення суспільних проблем у сферах верховенства права, європейської інтеграції, громадського моніторингу дій влади, доступу до інформації, свободи слова, охорони здоров‘я та освіти.

Умови конкурсу:

 • Проекти мають плануватися разом із зарубіжними партнерами як довготривала стратегічна ініціатива.
 • Перевага надаватиметься “регіональним” проектам, тобто, до виконання яких залучено більше двох країн певного регіону.
 • Кошти надаватимуться на проведення невеликих практичних міжнародних зустрічей, які є елементом ширших партнерських ініціатив та сприяють обміну досвідом, ідеями чи експертними оцінками.

Вітається залучення до проектів учасників із сільських місцевостей та партнерів з різних областей України.

  Умови фінансування:

 • Окремі етапи проектів можуть виконуватися як на території України, так і в країнах-партнерах.
 • Програма фінансує переважно проживання і проїзд іноземних учасників, харчування та переклад під час проведення міжнародних заходів. А отже необхідною умовою є наявність додаткових джерел фінансування проекту або власного внеску організаторів.
 • Зверніть увагу, що Програма не надає кошти на зарплату, гонорари та обслуговування міжнародних заходів.
 • При виконанні підтриманого мережевою програмою “Схід-Схід” проекту на території партнерської країни дорожні витрати українським учасникам сплачує програма “Схід-Схід” МФВ.

  Пріоритети :

 • формування системи громадського моніторингу та громадської експертизи діяльності органів влади і місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб щодо вирішення актуальних питань загальнодержавного та місцевого розвитку (зокрема, у бюджетній, енергетичній, житлово-комунальній сферах, сфері розвитку локальної демократії тощо); налагодження сталого та системного діалогу громадськості і влади;
 • розвиток системи самоорганізації населення, ОСББ (кондомініумів) та громадської адвокації (наприклад, з питань якості надання житлово-комунальних послуг, захисту прав споживачів тощо);
 • вивчення досвіду реалізації європейської соціальної політики, забезпечення соціальних та економічних прав (здійснення державного управління з урахуванням принципу соціальної справедливості, трансформація системи державних пільг у посткомуністичних суспільствах, запровадження стандартів Європейської соціальної хартії);
 • дослідження підходів до формування та реалізації антидискримінаційної політики в країнах Європейського співтовариства, а також стандартів захисту від дискримінації Ради Європи та ЄС;
 • поширення практик соціальної медіації, запобігання конфліктам, розвитку міжкультурного діалогу і толерантності у суспільстві, європейського досвіду інтеграції ромcького населення в суспільство;
 • підвищення ефективності національних політик європейської інтеграції (кращі практики громадського моніторингу реалізації політики євроінтеграції; використання фінансової допомоги ЄС; адвокації безвізового режиму з ЄС тощо);
 • формування суспільного попиту на європейську інтеграцію (кращі практики викладання європейських студій у вищій школі; використання можливостей освітніх, наукових, культурних, молодіжних програм ЄС; транскордонної співпраці; залучення коштів ЄС на місцевому рівні; підвищення обізнаності щодо наслідків адаптації стандартів ЄС тощо);
 • підвищення якості журналістики (практики підвищення медіаграмотності населення, ефективності журналістських розслідувань та впровадження нових комунікаційних технологій у діяльність традиційних ЗМІ);
 • розвиток освітньої сфери (досвід реформування освітнього законодавства згідно з європейськими стандартами, експертиза навчальних програм з історії, розробка моделей фінансової автономії шкіл, аналіз освітньої політики);
 • розвиток системи охорони здоров‘я (захист прав пацієнтів, розвиток системи паліативної допомоги, моніторинг бюджетних витрат у сфері охорони здоров‘я та доступу до життєво необхідних препаратів для різних груп пацієнтів, залучення представників вразливих груп до процесу прийняття рішень);
 • обмін кращими моделями подолання наслідків, зумовлених соціально-економічною кризою.

Учасники конкурсу : організації, котрі ініціюють:

 • обмін досвідом і кращими практиками, вивчення моделей та уроків розвитку;
 • пошук інноваційних рішень актуальних проблем;
 • порівняльний аналіз тенденцій у соціальному, економічному й політичному розвитку;
 • пошук альтернативних підходів до подолання стереотипів й упереджень;
 • акції на підвищення впливовості громадської політики і громадського діалогу;
 • експертизу, інновації і захист прав, що спонукають до позитивних змін у суспільстві.

Критерії оцінки проектів :

 • відповідність принципам програми та пріоритетним напрямкам МФВ;
 • відповідність місії МФВ — розвиткові відкритого, демократичного суспільства в Україні;
 • чіткий план реалізації проекту і програма проведення заходу;
 • умотивованість вибору партнерів і учасників;
 • конкретність очікуваних результатів;
 • поданий проект також може бути частиною проекту, підтриманого іншою програмою МФВ або іншою донорською організацією.

  Програма не підтримує:

 • світові конгреси/ щорічні заходи/ наукові конференції;
 • індивідуальні подорожі та участь у конференціях;
 • наукові дослідження/ консультації;
 • мистецькі проекти, окремі переклади, публікації, видавничу діяльність;
 • комерційну/ фінансову/ прибуткову діяльність.

 

Конкурс триває впродовж року. Бюджет конкурсу відкритий.

Бюджет проекту не повинен перевищувати 100 000 гривень.

 • Кінцеві терміни подання проектів: 25 лютого, 14 травня, 9 вересня та 11 листопада 2010 року . До початку реалізації проекту має залишатися мінімум 10 тижнів!

 За додатковою інформацією звертатись до виконавчої дирекції  ВАМДУ -

Ольга Липська, тел. (067) 700-55-03

Сайт магістрів державного управління, членів ВАМДУ, випускників ІДУС при Кабінеті Міністрів України та УАДУ, НАДУ при Президентові України, інших вищих навчальних закладів IV рівня акредитації
Проект сайту: магістра державного управління Олександра Кропельницького, за підтримки студії "АРТпроект" та А&K Design, Київ.
--> -->