ЛОГІН

ПАРОЛЬ

ОСТАННІ НОВИНИ
КАЛЕНДАР ПОДІЙ

10 Січня 2012

ОПИТУВАННЯ


 

Свідоцтво члена ВАМДУ (зразок)

Символіка ВАМДУ

Магістри державного управління вперше об'єдналися в громадську організацію у 1994 році, утворивши Асоціацію випускників Інституту державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України, яка була зареєстрована Міністерством юстиції України 5 березня 1994 року, свідоцтво № 547.

Надалі до Асоціації долучилися випускники Української Академії державного управління при Президентові України.

У грудні 1999 року була створена

Всеукраїнська Асоціація магістрів державного управління (ВАМДУ) – громадська неприбуткова організація, створена у відповідності до Закону України „Про об'єднання громадян” рішенням установчої конференції від 18 грудня 1999 року і зареєстрована Міністерством юстиції України 27 серпня 2000 року (свідоцтво № 1486).

Основною метою діяльності Асоціації є сприяння своїм членам у діяльності, спрямованій на становлення та розвиток української державності, вдосконалення системи державної служби, зміцнення демократичних засад громадянського суспільства, захист законних соціальних, економічних, службових інтересів своїх членів, а також сприяння становленню дружніх стосунків, солідарних зв’язків та взаємної допомоги між ними.

Членами Асоціації можуть бути громадяни України, які мають вищу освіту та кваліфікацію (науковий ступінь) магістра державного управління, або ті які навчаються в аспірантурі чи докторантурі Національної академії державного управління при Президентові України, або закінчили таке навчання чи здобули відповідний науковий ступінь та бажають зробити свій внесок у розвиток української державності, подальше вдосконалення державної служби в Україні, встановлення ділових і творчих стосунків між магістрами державного управління.

Прийом в члени Асоціації проводиться на засіданні Ради Асоціації за поданою на ім'я Президента ВАМДУ письмової заяви кандидата, рішення про набуття членства відображається в протоколі засідання Ради ВАМДУ.

На черговій, Генеральній Асамблеї Асоціації , яка відбулась 21 грудня 2007 року, було внесено зміни в її Статут та обрано новий склад Ради Асоціації.

Президентом Асоціації було обрано Василя Куйбіду – магістра державного управління (випускник ІДУС при Кабінеті міністрів України 1994 року.

В червні 2008 року на черговому засіданні Ради Асоціації було призначено нову виконавчу дирекцію, яку очолив магістр державного управління – (випускник ІДУС при Кабінеті Міністрів України 1994 року).

Новою редакцією Статуту передбачено індивідуальне фіксоване членство в Асоціації та встановлено розміри членських внесків. 

Сайт магістрів державного управління, членів ВАМДУ, випускників ІДУС при Кабінеті Міністрів України та УАДУ, НАДУ при Президентові України, інших вищих навчальних закладів IV рівня акредитації
Проект сайту: магістра державного управління Олександра Кропельницького, за підтримки студії "АРТпроект" та А&K Design, Київ.
--> -->